פלטות O.S.B

פלטות O.S.B (לוחות לתשתית וקירות) 
מידות קבועות 2.44*1.22
בעובי 11 מ"מ  15 מ"מ  ו 18 מ"מ